අගෝස්තු 18, 2020 ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අභිනව පාර්ලිමේන්තුවේ වරාය හ නාවික අමාත්‍යාංශයේ කැබිනට් අමාත්‍යවරයා ලෙස ගරු රෝහිත අබේගුණවර්ධන මැතිතුමන් නිල වශයෙන් වැඩභාර ගැනීම 2020 අගෝස්තු 14 වන දින සුභ මොහොතින් මහා සංඝරත්නයේ හා පූජක තුමන්ලාගේ ආශිර්වාදය මධ්‍යයේ සිදු කරන්නට යෙදුනි.
‍‍
මෙම අවස්ථාවට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී.එල්. පීරිස් මැත්තුමන් හා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ කනිටු පුත් රෝහිත රාජපක්ෂ ඇතුළු හිතවතුන් පිරිසක් සහභාගි විය.