අගෝස්තු 18, 2020 ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අභිනව පාර්ලිමේන්තුවේ වරාය හ නාවික අමාත්‍යාංශයේ කැබිනට් අමාත්‍යවරයා ලෙස ගරු රෝහිත අබේගුණවර්ධන මැතිතුමන් නිල වශයෙන්…
අගෝස්තු 13, 2020 ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි
නව රජයේ වරාය හා නාවික කැබිනට් අමාත්‍ය ලෙස ගරු රෝහිත අබේගුණවර්ධන අමාත්‍යතුමා අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් හා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද…
ජූලි 29, 2020 ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි
දැයේ දූ දරුවන්ගේ ජීවිත උසස් අධ්‍යාපනයෙන් ආලෝකමත් කිරීමේ උතුම් අභිලාෂය පෙරදැරිව ගරු රෝහිත අබේගුණවර්ධන මැතිතුමන්ගේ මූලිකත්වයෙන් කලුතර දිස්ත්‍රික්කයට නව විශ්ව…
ජූලි 29, 2020 ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි
අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ හා අගමැතිතුමන්ගේ අදහසකට අනුව කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉදිවීමට යෝජිත දේශීය කර්මාන්තපුරය සදහා තෝරාගත් ඉඩම නිරික්ෂණය
ජූලි 23, 2020 ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි
රෝහිත අබේගුණවර්ධනයන්ගේ විසිතුන් වසරක දේශපාලන දිවිය දෙස හැරී බලන "තුන් විසි වසක මෙහෙවර අභිනන්දන" සමාලෝචනාත්මක උලෙළ අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් කළුතර…
ජූලි 23, 2020 ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි
රාජ්‍ය වෙසක් සැමරුම් උත්සවය 2020-05-06 දින අරලියගහ මන්දිරයේදි අග්‍රාමත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විනි.
ජූලි 22, 2020 ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදි ජනරජයේ රාජ්‍ය බලශක්ති අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධනයන් සිය අමාත්‍ය ධූරයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරිමේ උත්සවය 2019-11-29 වනදා…
ජූලි 22, 2020 ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි
බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධනයන් සිය ධූරයේ වැඩ රාජකාරි ඇරබිමෙන් අනතුරුව 2019-12-10 දින සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදු අංගනයේ වැඩ කටයුතු පිළිබද…
ජූලි 22, 2020 ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි
ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 250 ක ආයෝජනයකින් දකුණු ආසියාවේ විශාලතම ටයර් කර්මාන්ත ශාලාව ලෙස ඉදිවෙමින් පවතින RIGID TYRE CORPORATION කර්මාන්ත ශාලා…